Blogin alkusanat

Tämän blogin tarkoituksena on jakaa Oamkin paritanssinopettajien ajatuksia paritanssien tanssimisesta ja opettamisesta. Paritanssiin ja sen opettamiseen liittyy valtava määrä erilaisia ilmiöitä, joista käydään kiihkeääkin keskustelua sekä netin keskustelupalstoilla että eri yhteyksissä tanssijoiden tavatessa.  Emme halua arvottaa asioita, sillä katsontakanta tanssimiseen, tanssinopettamiseen ja tanssikulttuuriin liittyviin ilmiöihin riippuu aina tekijästä ja meidän ajatuksemme on tämän blogin myötä tuoda keskusteluun mukaan omia henkilökohtaisia näkemyksiämme ja kokemuksiamme.

Vaikka ihmiset tanssisivat samalla tavalla ja tyylillä, jokaisella on silti syynsä tanssia ja jokainen tanssii omista lähtökohdistaan. Koska itse tanssi voi syntyä ihmisestä riippuen täysin eri perusteiden päälle, tarvitaan tanssinopetuksessakin useita eri tapoja opettaa, jotta yhteys tanssinopettajan ja oppilaiden välillä voidaan löytää. Opetukseen tarvitaan vaihtoehtoisia näkökulmia ja lähestymistapoja sisällön hallinnan lisäksi, lisäksi opettamiseen ja oppimiseen vaikuttavat kyseisen paritanssilajin tapakulttuuri, sosiaaliset ilmiöt ja lajin musiikillinen kulttuuri.

Tässä blogissa esitettyjen näkökulmien tarkoituksena on ulottua kaikkeen paritanssiin, joten lukija voi pohtia niitä oman lajinsa näkökulmasta. Tieto on henkilökohtaista ja se syntyy omassa päässä eri asioiden summana. Paritanssi on lajista riippumatta sosiaalinen harrastus ja sen oppimisenkin tulisi olla sosiaalista. Oppiminen tapahtuu yhdessä ja muilta ihmisiltä voi oppia heidän näkemystensä kautta. Yleensä törmäämme siihen, että omaa näkökulmaa puolustellaan ja muiden näkemyksiä vähätellään. Jokaisella on kuitenkin oma henkilökohtainen todellisuutensa, olemassaolon perusta jota ei voi kiistää – näinpä jokaisella on myös oma totuutensa parin kanssa tanssimisesta, totuus joka on yhtä arvokas kuin jonkun muun vastaava.

Advertisement